มอบอุปกรณ์การกีฬา ทาสีสนามกีฬาและทำความสะอาดโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย

มอบอุปกรณ์การกีฬา ทาสีสนามกีฬาและทำความสะอาดโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 มอบอุปกรณ์การกีฬา ทาสีสนามกีฬาและทำความสะอาดโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย